Strona g┬│├│wna| O Nas| Sk┬│ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku┬│y| Kontakt
Cz┬│onkostwo w GKKG

UKS Gnie┬╝nie├▒ski Klub Kolarstwa G├│rskiego jest organizacj┬▒ maj┬▒c┬▒ na celu propagowanie kolarstwa jako doskona┬│ego sposobu na ca┬│oroczn┬▒ aktywno┬Â├Ž fizyczn┬▒, mo┬┐liwo┬Â├Ž sportowej rywalizacji oraz szans├¬ na poznanie innych „pozytywnie zakr├¬conych” ludzi. Dzia┬│alno┬Â├Ž ta opiera si├¬ g┬│├│wnie na organizacji wy┬Âcig├│w w Gnie┬╝nie i okolicy oraz wsp├│lnych treningach i startach w zawodach zar├│wno lokalnych jak i og├│lnopolskich.

W klubie znajd┬▒ swoje miejsce wszyscy mi┬│o┬Ânicy wszystkich odmian kolarstwa g├│rskiego ( od Cross-Country do Downhill`u ), jak r├│wnie┬┐ kolarze szosowi. Do cz┬│onkostwa zach├¬camy zar├│wno nowicjuszy i amator├│w jak i do┬Âwiadczonych zawodnik├│w, kt├│rzy przejechali ju┬┐ tysi┬▒ce kilometr├│w.

Cz┬│onkom naszego klubu oferujemy :
- wsp├│lne treningi w gronie rowerowych zapale├▒c├│w
- porady techniczne i treningowe
- pomoc w wyjazdach na zawody
- szansê awansu do pó³profesjonalnej grupy kolarskiej GKKG
- klubow┬▒ odzie┬┐ kolarsk┬▒ )*

* - po op┬│aceniu minimum rocznej sk┬│adki cz┬│onkowskiej

Warunki przynale┬┐no┬Âci do klubu :
- uko├▒czenie 14 roku ┬┐ycia
- z┬│o┬┐enie deklaracji cz┬│onkowskiej
- zatwierdzenie deklaracji przez Zarz┬▒d Klubu
- w przypadku os├│b niepe┬│noletnich – posiadanie karty rowerowej
- regularne op┬│acanie sk┬│adek cz┬│onkowskich

Deklaracje cz┬│onkowskie mo┬┐na sk┬│ada├Ž podczas imprez organizowanych przez GKKG – w biurze zawod├│w lub w kancelarii klubu.

Sk┬│adki cz┬│onkowskie :
- obowi±zek op³acania sk³adek cz³onkowskich powstaje od pierwszego dnia miesi±ca, w którym z³o¿ono deklaracjê cz³onkowsk±
- dla cz³onków zwyczajnych sk³adka wynosi 10 Z£ miesiêcznie
- cz┬│onkowie honorowi i instytucjonalni zwolnieni s┬▒ z obowi┬▒zku op┬│acania sk┬│adek
- jednorazowa op┬│ata roczna powoduje obni┬┐enie sk┬│adki do wysoko┬Âci 100 Z┬ú rocznie
- sk┬│adki nale┬┐y op┬│aca├Ž do 15. dnia miesi┬▒ca, za kt├│ry nale┬┐na jest sk┬│adka
- trzymiesi├¬czna zaleg┬│o┬Â├Ž w op┬│acaniu sk┬│adek powoduje wykluczenie z klubu
- ┬Ârodki zebrane ze sk┬│adek przeznaczane b├¬d┬▒ na cele statutowe klubu
- jedyn┬▒ form┬▒ op┬│acania sk┬│adek jest przelew na konto bankowe.


Przydatne linki :
- deklaracja cz┬│onkowska (PDF)
- statut klubu
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze w▒tki na Forum
   Brak nowych Postˇw Gogol - ┬úopuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postˇw Gogol - St├¬szew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postˇw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postˇw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postˇw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj┬▒ nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>